Aikuislukioon voi tulla oppimaan uuden kielen tai saamaan eväät jatko-opintoja varten

Savonlinnan aikuislukiossa kohtaavat monenlaiset opiskelijat, joista kullakin on omat haaveensa ja tavoitteensa. Yksi haaveilee uuden kielen oppimisesta, toinen keskeneräisten opintojen jatkamisesta, kolmas taas tavoittelee valkolakkia tai unelmoi jatko-opintopaikasta.

Savonlinnan aikuislukion opiskelijoita ovat muun muassa Joel Kankaanpää, Elena Tukiainen, Anna-Kristiina Mikkonen sekä Sinja Kivilahti.

Nykyaikainen aikuislukio tarjoaakin opiskelumahdollisuudet melkein kenelle tahansa. Osa opiskelee työn ohella lukiotutkintoa ja/tai ylioppilastutkintoa; välivuotta viettävät nuoret korottavat arvosanoja jatko-opintoja varten tai preppaavat pääsykokeisiin; osa opiskelijoista on kaksoistutkintolaisia, jotka ammattiin opiskelun ohella haluavat suorittaa lukiotutkinnon; kielten ystävät harrastavat aikuislukiossa kieliä; maahanmuuttajat kohentavat suomen kielen taitojaan tai suorittavat lukioon valmentavia TUVA-opintoja.

Aikuislukiossa opiskelu on kätevää myös työssäkäyville, sillä tunnit ovat iltaisin ja kursseja voi suorittaa myös kotoa käsin monipuolisilla verkkokursseilla.

Kielten harrastajille aikuislukio on oiva paikka, sillä kielitarjonta on monipuolinen. Tarjolla on englannin, ruotsin, venäjän, saksan, espanjan ja jopa japanin kursseja niin vasta-alkajille kuin pitemmälle ehtineillekin.

Savonlinnan aikuislukion opiskelijoita ovat muun muassa Joel Kankaanpää, Elena Tukiainen, Anna-Kristiina Mikkonen sekä Sinja Kivilahti. Nyt he kertovat, miksi ovat valinneet aikuislukion ja millaista opiskelu on ollut.

Lukio-opinnot tehokkaasti päätökseen aikuislukiossa ja eväitä insinööriopintoihin

Joel Kankaanpää

Olen Joel, 20-vuotias sähköasentaja Savonlinnasta. Kävin peruskoulun jälkeen vuoden lukiota, mutta lukio ei silloin oikein maistunut ja kesätyökokemus sähköalalta veti minut opiskelemaan alaa. Vaikka tein kaksoistutkintoa, lukio-opinnot unohtuivat täysin. Ammattikouluopinnot tuntuivat oikealta ja menestyin niissä hyvin, suurin osa ajasta tuli vietettyä työelämässä.

Varusmiespalveluksen jälkeen jäin kuitenkin hiukan tyhjän päälle ja sain kipinän lukio-opintojen loppuunsaattamiseen. Sain työpaikan ja kävin työn ohella iltaisin puuttuvat kurssit. Ajoittain oli rankempia jaksoja, mutta aikuislukiossa pääsi onneksi opiskelemaan tehokkaasti ja suorittamaan itselle helppojen oppiaineiden kursseja ripeästi itsenäisesti. Koska lukiota oli takana jo kokonainen vuosi, kursseja ei ollut enää kovin montaa jäljellä ja kirjoitinkin ylioppilaaksi vuoden päästä opintojen aloittamisesta. Päätin kirjoittaa tavoittelemiani sähköinsinööriopintoja tukevia aineita: fysiikan ja matematiikan.

Haluaisin rohkaista peruskouluikäisiä nuoria valitsemaan jatko-opintonsa oman mielensä mukaan. Vanhemmilla on usein odotuksia nuorten valintojen suhteen, mutta jos ratkaisua ei saa tehdä itse, lopputulos on tuskin kovin hyvä. Jos väärän valinnan tekee, sen voi hyvin korjata: opintojen yhdistely ja aloittaminen on nykypäivänä joustavaa ja helppoa. Ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa suorittaa toisen asteen opintoja. Vaikka oma polkuni voikin vaikuttaa jollekin muulle hajanaiselta, en voisi olla tyytyväisempi valintoihini. Motivaatio lukiossa opiskeluun oli paljon parempi kun valitsin opinnot täysin itseäni varten.

Kohti valkolakkia ja yliopisto-opintoja

Elena Tukiainen

Olen Elena Tukiainen. Tein nuorena niin kuin monet muutkin nuoret tekevät: opiskelin, tein uraa, kasvatin lastani. Opiskelin kirjallisuutta ja sain kirjastonhoitajan pätevyyden, kävin opintoja englannin kielellä.  Myöhemmin, aloitettuamme mieheni kanssa yritystoiminnan, valmistuin Venäjällä tradenomiksi ja toimin yrittäjänä ja toimitusjohtajana. Olen aina ollut kiinnostunut kielistä. Englannin kielestä liike-elämässä olikin paljon apua.

Suomen kieli on erittäin tärkeä minulle. Haluan perehtyä kaikkiin sen saloihin. Sen takia päätin aloittaa opiskelun alusta lähtien lukion penkiltä. Tulin Savonlinnan aikuislukioon hakemaan opiskelupaikkaa kesken joulukuuta 2021 ja viikon kuluttua olin jo matikan tunnilla ratkaisemassa eksponenttiyhtälöitä. Vuoden aikana sain niin paljon tietoa eri osa-alueilta: biologiasta, maantiedosta, fysiikasta, kemiasta, yhteiskuntaopista… Kaikki nämä aineet ovat auttaneet minua ennen kaikkea omaksumaan suomen kieltä koko sen laajuudelta.  Kaikilta opettajilta olen saanut paljon kannustusta ja tukea. Arvostan suunnattomasti heidän ammattitaitoaan, työlleen omistautumista ja osaamista opettaa oikeilla keinoilla.

Nyt kun jälleen kerran valmistaudun yo-kokeisiin, tuntuu siltä, ettei tulevaisuudella ole rajoja.

Valmistuttuani lukiosta haluan jatkaa suomen ja ranskan kielten opiskelua yliopistossa.

Aikuislukiossa voi harrastaa kieliä tavoitteellisesti

Anna-Kristiina Mikkonen

Olen Anna-Kristiina Mikkonen. Olen opiskellut ranskaa ensimmäisenä vieraana kielenä ala-asteen kolmannesta luokasta asti. Viidennellä luokalla aloitin enkun, seiskalta ruotsin. Kirjoitin aikanaan ylioppilastutkinnossani pitkän oppimäärän englannin, ranskan sekä ruotsin. Vapaaehtoisia kieliopintoja jatkoin yliopistossa asti (ranska).

Olen aina pitänyt kielten opiskelusta ja olen mielestäni siinä ihan lahjakas. Venäjän opiskelua olin pitkään pohtinut, koska halusin oppia kyrilliset aakkoset. Opin opettaja Suvin johdolla kyrilliset aakkoset jo ensimmäisellä viikolla ja kielen monipuolisuuteen ja laadukkaaseen opetukseen tykästyneenä jatkoin opintoja. Meillä aikuislukiossa oli hyvä ryhmä, joka yhdessä teki ja tahkosi opintoja toisiaan kannustaen. Kirjoitin lyhyen venäjän ylioppilaskirjoituksissa keväällä 2023 kaksikymmentä vuotta ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen arvosanalla magna cum laude.

Ylipäätään monipuolinen kielitaito on kannattavaa osaamista, joka voi mahdollistaa meille hienoja tilaisuuksia. Pääsinhän mm. itse kutsuttuna puhumaan presidentti Macronin seminaariin Marseilleen ja sen puheen pidin ranskaksi!

Espanjaa oppimassa koulunkäyntiohjaajan opintojen ohella

Sinja Kivilahti

Sinja Kivilahti

Olen Sinja Kivilahti, keväällä koulunkäynninohjaajaksi valmistunut 18-vuotias nuori.
Olen ollut aina hyvin kiinnostunut uusien asioiden oppimisesta, ja todennäköisesti juuri sen takia päädyinkin jatkuvasti kehittyvälle kasvatusalalle.

Aikuislukiossa opiskelen tällä hetkellä espanjaa toista vuotta, ja mielestäni espanjan kurssit ovat antaneet minulle hyvän pohjan jatko-opintoja varten.

Pienen ryhmän ansiosta voimme keskittyä niihin asioihin, joissa me opiskelijat tarvitsemme eniten tukea. Olen myös tyytyväinen siihen, että olen pystynyt yhdistämään hyvin päätoimiset opintoni aikuislukion kurssien kanssa.

Kieliopinnoistani on ollut konkreettisesti hyötyä, kun olen päässyt käyttämään lasten kanssa niin englannin, espanjan kuin portugalinkin kieltä harjoitteluideni aikana.

Uusi lukuvuosi käynnistyy aikuislukiossa suomen kielen opiskelijoiden taitotasotestillä maanantaina 21.8. klo 16. Uusien opiskelijoiden alkuinfo pidetään tiistaina 22.8. klo 18 ja opetus alkaa keskiviikkona 23.8.

Juttu on julkaistu alun perin Savonmaassa 16.8.2023