Suomen kielen peruskurssit

 Savonlinnan aikuislukiossa järjestetään suomen kielen peruskurssit s21-s25.
Tästä pääset kurssien aikataulutietoihin.

Kurssi 1, Harrastukset (s21)

Kurssilla opitaan kertomaan ja keskustelemaan vapaa-ajan vietosta ja omista harrastuksista. Opetellaan etsimään tietoa uusista harrastusmahdollisuuksista ja poimimaan teksteistä olennaisia tietoja. Lisäksi harjoitellaan sähköpostin kirjoittamista, taulukoiden ja tilastojen lukemista sekä oman mielipiteen ilmaisua ja perustelua. Yhtenä teemana on myös matkailu ja hotellihuoneen varaaminen. Kieliopissa keskitytään mm. nominityyppien kertaamiseen, konditionaaliin ja järjestyslukuihin.
Oppikirja: Kristiina Kuparinen, Terhi Tapaninen: Hyvin menee! 2 – suomea aikuisille

Kurssi 2, Koulutus ja työ Suomessa (s22)

Kurssilla perehdytään suomalaisen työelämän ja koulutusjärjestelmän pääpiirteisiin. Tutustutaan työpaikkailmoituksiin. Opitaan kertomaan omasta koulutus- ja työhistoriasta. Lisäksi kurssin aihepiireihin kuuluvat  ihmisten kuvaileminen ja  puhelinkeskustelut. Kieliopissa keskitytään mm. perfektiin, joka-pronominiin ja monikon partitiiviin.
Oppikirja: Kristiina Kuparinen, Terhi Tapaninen: Hyvin menee! 2 – suomea aikuisille

Kurssi 3, Asuminen (s23)

Kurssilla tutustutaan erilaisiin asumismuotoihin ja tarkastellaan asumiseen liittyviä tekstejä. Harjoitellaan asiointi-tilanteita sekä asumisen ongelmien kuvailua suullisesti ja kirjallisesti. Tutustutaan myös ohjailevien tekstien piirteisiin (kehottaminen, kielto ym.). Kieliopissa keskitytään mm. monikkomuotoihin.
Oppikirja: Kristiina Kuparinen, Terhi Tapaninen: Hyvin menee! 2 – suomea aikuisille

Kurssi 4, Asiointi lääkärissä ja apteekissa (s24)

Kurssilla harjoitellaan ajan varaamista puhelimitse. Opitaan kuvaamaan omaa vointia ja käyttämään menneen ajan ilmaisuja. Harjoitellaan dialogeja lääkärillä ja apteekissa. Opiskellaan ohjeiden, kutsujen ja lähetteiden keskeisiä ilmauksia. Kieliopissa harjoitellaan muun muassa adjektiivien ja adverbien vertailua ja passiivin impefektiä.
Oppikirja: Kristiina Kuparinen, Terhi Tapaninen: Hyvin menee! 2 – suomea aikuisille

Kurssi 5, Kirjallisuus, kansalliset juhlapäivät ja tapakulttuuri (s25)

Kurssilla perehdytään suomalaiseen juhlaperinteeseen ja tapakulttuuriin ja etsitään niistä yhtäläisyyksiä ja eroja opiskelijan omaan kulttuuriin. Tutustutaan suomalaiseen kauno- ja tietokirjallisuuteen. Lisäksi kurssilla tutustutaan muun muassa uutissanastoon. Kieliopissa harjoitellaan perusasioita lauseenvastikkeista, opetellaan vanhaksi- ja vanhana-muotoja sekä herätä- ja herättää -tyyppisiä verbejä. Lisäksi harjoitellaan lisää menneitä aikamuotoja, mm. pluskvamperfektiä.
Oppikirja: Kristiina Kuparinen, Terhi Tapaninen: Hyvin menee! 2 – suomea aikuisille