Suomen kielen peruskurssit

 Savonlinnan aikuislukiossa järjestetään suomen kielen peruskurssit s21-s25.

Kurssi 1 (s21)

Kurssin aihepiirejä ovat muun muassa vapaa-ajasta kertominen, virastossa  asiointi sekä suomalaiset juhlat ja tavat.  Kieliopissa keskitytään erityisesti aikamuotojen käyttöön, pronomineihin ja sanatyyppeihin.
Oppikirja: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann: Suomen mestari 2. Finn Lectura.

Kurssi 2 (s22)

Kurssilla perehdytään suomalaisen työelämän ja koulutusjärjestelmän pääpiirteisiin ja opitaan kertomaan omasta koulutus- ja työhistoriasta. Lisäksi kurssin aihepiireihin kuuluvat asiointi virastossa ja verkkokaupassa.  Kieliopissa keskitytään mm. i-monikkoihin ja adjektiivien vertailuun.
Oppikirja: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann: Suomen mestari 2. Finn Lectura.

Kurssi 3 (s23)

Kurssin teemoja ovat ympäristönsuojelu ja kierrätys, kulttuuri ja taide sekä historia ja yhteiskunta. Lisäksi harjoitellaan muun muassa tapaamisesta sopimista ja  ajan ilmauksia.  Kieliopissa keskitytään konditionaaliin ja passiiviin sekä opitaan lisää sanatyypeistä.
Oppikirja: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann: Suomen mestari 3. Finn Lectura.

Kurssi 4 (s24)

Kurssilla harjoitellaan kirjeiden ja sähköpostien laatimista sekä käsitellään perhe-elämää, kulttuurieroja ja stereotypioita. Lisäksi harjoitellaan eri / samaa mieltä olemista.  Kieliopissa harjoitellaan muun muassa imperatiivia, passiivin konditionaalia, essiiviä ja translatiivia sekä adjektiivin komparatiivia.
Oppikirja: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann: Suomen mestari 3. Finn Lectura.

Kurssi 5 (s25)

Kurssilla tutustutaan kodintekniikkaan ja työkaluihin liittyvään sanastoon sekä urheilusanastoon. Lisäksi perehdytään mainoksiin ja kokoamisohjeisiin.  Kieliopissa harjoitellaan adjektiivien superlatiivia, adverbien vertailua, järjestyslukuja sekä erilaisia lausetyyppejä.
Oppikirja: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann: Suomen mestari 3. Finn Lectura.