Maantiede

Aikuislukiossa maantieteen kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet kurssitarjottimesta.

Kurssi 1, Maailma muutoksessa (GE1)

Kurssilla perehdytään muuttuvaan maailmaan ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset.
Oppikirja: Manner GE1. Maailma muutoksessa. Otava.

Kurssi 2, Sininen planeetta (GE2)

Tutustutaan aurinkokuntaamme ja etenkin maapalloon, sen rakenteeseen ja planetaarisuuteen, maan sisä- ja ulkosyntyisiin tapahtumiin sekä elottoman ja elollisen luonnon järjestelmiin unohtamatta ihmisen toiminnan vaikutusta.
Oppikirja: Manner GE2. Sininen planeetta. Otava.

Kurssi 3, Yhteinen maailma (GE3)

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta.
Oppikirja: Manner GE3. Yhteinen maailma. Otava.

Kurssi 4, Aluetutkimus (GE4)

Tutustutaan kartografian perusteisiin ja maantieteelliseen lähdeaineistoon, paikkatietojärjestelmiin sekä niiden sovellusmahdollisuuksiin. Laaditaan pienimuotoinen aluetutkimus.
Oppikirja: Manner GE4. Aluetutkimus. Otava.

Kurssi 5, Kertauskurssi (GE5)

Kurssilla kerrataan ja syvennetään mantieteen pakollisten ja syventävien kurssien asioita sekä valmentaudutaan sähköiseen ylioppilaskokeeseen. Arviointi: suoritusmerkintä (S). Kertauskurssi järjestetään vain verkkokurssina.