Oppilaskunta

Yleistä oppilaskuntatoiminnasta

Oppilaskuntien toiminta on osa koulun toimintakulttuuria. Oppilaskuntaan kuuluu kaikki koulun oppilaat ja opiskelijat, ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä kouluissa.

Oppilaskunta valitsee keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko oppilaskuntaa. Hallituksen tehtävänä on koordinoida oppilaskunnan toimintaa, toimia linkkinä opettajien ja oppilaiden välillä, ideoida esityksiä ja ehdotuksia, kehittää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia sekä ennen kaikkea toimia yhteishengen kohottajana kouluissa.

Puheenjohtajan tervehdys

Aikuislukio ja sen iltatunnit ovat monella tapaa nerokas keksintö. Työssä käyvälle henkilölle ne tarjoavat mahdollisuuden opiskella lisää antaen edellytykset suorittaa vaikka ylioppilastutkinnon iästä riippumatta. Ammattikoululaiselle ne antavat mahdollisuuden saada lisäosaamista eri aineista, kuten matematiikasta, äidinkielestä ja biologiasta, ja tämä lisäosaaminen antaa parempia edellytyksiä jatko-opiskeluihin (AMK, TKK, yliopisto ym.). Lukiolaiselle iltatunnit saattavat tuoda helpotusta opintojen järjestämiseen.

Aikuislukion tunnit sopivat myös eläkeläisille, jotka haluavat sivistää itseään ja rakentaa lisää vanhalle pohjalle. Tämä on mielestäni hienoimpia asioita, joita voi eläkkeen vapaapäivinä tehdä.

Parasta aikuislukiossa on se, että jos ei aina ole iltaisin aikaa, voi myös etänä tehdä kursseja verkossa. Vaihtoehtoja on lukemattomia. Jokaiselle opiskelijalle, riippumatta siitä, mitä hän pyrkii saavuttamaan, löytyy oma suunnitelma ja työtahti.

Ei sitä muuta sitten kuin vain opiskelemaan, eihän se tapahdu kuin tekemällä!  Oppimisen iloa ja jaksamista!