Yhteiskuntaoppi

Aikuislukiossa opintojaksoja/kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkko-opetuksena. Verkossa opiskelun voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien opintokokonaisuuksien ajat näet lukujärjestyksestä. Pääsääntö on, että lähiopetuksena tarjotaan oppiaineen pakolliset opintokokonaisuudet, syventävät ja soveltavat opintokokonaisuudet suoritetaan verkko-opintoina.

LOPS2021 opintokokonaisuudet

YH1 Suomalainen yhteiskunta, 2 op

Opintojaksolla perehdytään valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin sekä niissä osallistumiseen aktiivisesti osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Suomalaista yhteiskuntaa analysoidaan valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteitä ja teorioita käyttäen.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali YH1 – Suomalainen yhteiskunta (LOPS2021).

YH2 Taloustieto, 2 op

Opintojaksolla keskitytään taloustiedon keskeisten käsitteiden ymmärtämiseen ja markkinatalouden toimintaan.

 

Valinnaiset opinnot

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, 2 op

Opintojaksossa tarkastellaan eurooppalaisen identiteetin rakentumista, EU:n toimintatapoja sekä sen pyrkimyksiä rauhan edistämiseen.

 

YH4 Lakitieto, 2 op

Opintojakso antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestelmän perusteista ja antaa valmiuksia toimia erilaisissa elämäntilanteissa.

 

YH5 Yhteiskuntaopin kertaus, 2 op

Opintojaksolla kerrataan yhteiskuntaopin opintojaksoja 1-4 ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin sekä jatko-opintoihin.

 

Väistyvät LOPS2016-kurssit

 

Kurssi 2, Taloustieto (YH2)

Kurssi pohjautuu taloustieteisiin. Se pyrkii harjaannuttamaan talouden toimintaperiaatteiden ja ajankohtaisen talouspoliittisen keskustelun ymmärtämiseen. Kurssilla käsitellään sekä mikro- että makrotalouden ilmiöitä kansalaisten, yritysten ja valtion näkökulmasta. Talouden ja politiikan sekä talouden ja ympäristön suhdetta tarkastellaan kurssilla.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali YH2 – Taloustieto (LOPS2016).

Kurssi 3, Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH3)

Kurssilla perehdytään Euroopan unionin toimintaan ja Euroopan integraatioon globalisoituvassa ja digitalisoituvassa maailmassa. Kurssi harjaannuttaa ajankohtaisten ilmiöiden seuraamiseen tiedotusvälineiden kautta. Kurssi antaa opiskelijalle tietoa kansalaisen toimintamahdollisuuksista sekä kannustaa osallistumaan sekä toimintaan että keskusteluun.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali YH3 – Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (LOPS2016).

Kurssi 4, Kansalaisen lakitieto (YH4)

Kurssi perehdyttää Suomen oikeusjärjestykseen ja oikeuden käytön perusasioihin. Kurssilla tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali YH4 – Kansalaisen lakitieto (LOPS2016).

Kurssi 5, Kertauskurssi (YH5)

Kurssilla kerrataan historian kurssien (YH1 – YH4) oppisisältöjä ja tarjotaan opiskelijalle mahdollisuus kehittää vastaustekniikkaansa ja tehtävien materiaalin analysointitaitojansa. Kurssi antaa osallistujalle mahdollisuuden syventyä oppiaineen laajaan ja monipuoliseen sisältöön. Kurssista on hyötyä sekä ylioppilaskirjoituksiin että korkeakoulujen pääsykokeisiin valmistautumisessa. Arviointi: Suoritusmerkintä. Huom! Kurssi on tarkoitettu ainoastaan Savonlinnan aikuislukion varsinaisille opiskelijoille.