B3-venäjä

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet  kurssitarjottimesta.

Kurssi 1, Tutustutaan toisiimme ja yhteiseen kieleen (VEB1)

Kurssilla opiskellaan vuorovaikutusta tavallisissa arkeen liittyvissä tilanteissa ja opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä, ystävästä ja perheestä. Kielitiedossa opiskellaan muun muassa kyrilliset kirjaimet, lukusanoja, persoonapronomineja, prepositionaali ja substantiivin monikko.
Oppikirja: Ponjatno! 1. Lukion B3-venäjä. Finn Lectura.

Kurssi 2, Matkalla maailmassa (VEB2)

Kurssilla harjoitellaan erilaisia matkustamiseen liittyviä tilanteita ja tavanomaisia asiointitilanteita.  Kielitiedossa opiskellaan muun muassa verbikonjugaatiot, liikeverbejä, genetiiviä, instrumentaalia, adjektiiveja ja järjestysluvut.
Oppikirja: Ponjatno! 1. Lukion B3-venäjä. Finn Lectura.

Kurssi 3, Elämän tärkeitä asioita (VEB3)

Kurssilla keskitytään vuorovaikutustaitoihin, joiden aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskelijoiden jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kielitiedossa opiskellaan -ся-verbien taivutusta, kellonaikoja, adjektiiveja ja adverbeja.
Oppikirja: Ponjatno! 1. Lukion B3-venäjä. Finn Lectura.

Kurssi 4, Monenlaista elämää (VEB4)

Kurssilla harjoitellaan tien kysymistä ja neuvomista, ulkonäön ja luonteen kuvailua, kirjeen ja sähköpostin kirjoittamista. Kielitiedossa opiskellaan muun muassa ajan ja paikan prepositioita, preteriti, järjestyslukuja ja instrumentaalia.
Oppikirja: Ponjatno! 2. Lukion B3-venäjä. Finn Lectura.

Kurssi 5, Hyvinvointi ja huolenpito (VEB5)

Kurssilla harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista ja keskustelufraaseja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opitaan asioimaan kahvilassa, hotellissa ja lippukassalla ja kertomaan harrastuksista.  Kielitiedossa opiskellaan muun muassa liittofutuuria, aspekteja ja -ова- ja -ева -verbejä.
Oppikirja: Ponjatno! 2. Lukion B3-venäjä. Finn Lectura.

Kurssi 6, Kulttuuri ja mediat (VEB6)

Kurssilla tutustutaan venäläisiin ja suomalaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta näkökulmasta. Opitaan lomailuun, juhliin ja ruokailuun liittyvää sanastoa ja fraaseja sekä pitämään pieniä maljapuheita. Kielitiedossa opiskellaan adjektiivin taivutusta, lisää etuliitteettömiä liikeverbejä, yksikön ja monikon datiivia instrumentaalin, prepositionaalin ja genetiivin monikko.
Oppikirjat: Ponjatno! 2. Lukion B3-venäjä. Finn Lectura.

Kurssi 7, Kulttuuri (VEB7)

Kurssilla tutustutaan venäläiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kielitiedossa harjoitellaan adjektiivien vertailua, etuliitteisiä liikeverbejä ja vuosilukujen ilmaisemista. Vahvistetaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja.
Oppikirja: Ponjatno! 3. Lukion B3-venäjä. Finn Lectura.

Kurssi 8, Yhteinen maapallomme (VEB8)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssin aiheina koulunkäynti ja opiskelu, tulevaisuuden suunnitelmat, työelämä, maapallon nykytila ja tulevaisuus. Kieliopissa harjoitellaan imperatiivia, konditionaaliaja possessiivipronominien taivutusta. Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.
Oppikirja: Ponjatno! 3. Lukion B3-venäjä. Finn Lectura.