B3-saksa

B3-saksa

 

Savonlinnassa voit opiskella saksaa B3-kielenä eli aivan alkeista. Osa opintojaksoista on suoritettavissa lähitoteutuksen lisäksi myös verkko-opintoina. Lähitoteutusten aikataulun löydät kurssitarjottimesta ja käytettävät oppikirjat oppikirjaluettelosta.

 

SAB31 Perustason alkeet 1, 2 op

Opintojakson sisältönä ovat rutiininomaiset viestintätilanteet, keskeisimmät viestintästrategiat sekä tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset. Arviointi: numeroarvostelu. Oppimateriaali: Plan D 1-2, Sanomapro

 

SAB32, Perustason alkeet 2, 2 op

Opintojakson sisältönä ovat oman lähipiirin ja arjen kuvailu, sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa sekä tavanomaiset asiointitilanteet. Arviointi: numeroarvostelu. Oppimateriaali: Plan D 1-2, Sanomapro.

 

SAB33, Perustason alkeet 3, 2 op

Opintojakson sisältönä on sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa ja tavanomaiset asiointitilanteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset sekä koulu. Arviointi: numeroarvostelu. Oppimateriaali: Plan D 3, Sanomapro.