Terveystieto

Aikuislukiossa terveystiedon kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet kurssitarjottimesta.

Opintojakso 1, Terveys voimavarana, 2 op (TE1) LOPS2021

Opintojaksolla perehdytään terveyteen kokonaisvaltaisesti sekä yksilön terveyden ja hyvinvoinnin rakentumiseen vaikuttaviin tekijöihin.   Keskeisiä aiheita ovat mm. terveyttä edistävä ravinto, liikunta, lepo, uni sekä painonhallinta, seksuaalisuus ja seksuaaliterveys sekä mielenterveyttä suojaavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät, stressi ja kriisit.

Oppimateriaali: vapaavalintainen LOPS 2021 TE1-opintojakson kurssikirja

Kurssi 1, Terveyden perusteet (TE1)

Kurssin tavoitteena on oppia tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen sekä mielenterveyden suojaaminen.
Oppikirja: Tarmo TE1. Terveyden perusteet. Otava.

Kurssi 2, Ihminen, ympäristö ja terveys (TE2)

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. (LOPS 2016)
Oppikirja: Tarmo TE2. Ihminen, ympäristö ja terveys. Otava.

Kurssi 3, Terveys ja tutkimus (TE3)

Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden kriittiseen arviointiin ja pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti. (LOPS 2016)
Oppikirja: Tarmo TE3. Terveys ja tutkimus. Otava.

Kurssi 4, Kertauskurssi (TE4)

Terveystiedon abikurssi on oppiainerajat ylittävä ylioppilaskirjoitusten terveystiedon ainereaaliin valmentava kurssi. Kurssilla perehdytään mm. biologian, psykologian ja yhteiskuntaopin avulla terveyteen ja siihen liittyviin teemoihin. Arviointi: suoritusmerkintä (S) tai numeroin arvosteltava loppukoe, jos kurssia käytetään päättötodistuksen arvosanan korottamiseen. Kertauskurssi järjestetään vain verkkokurssina.