Perusasteen kurssit

 

oppiaineet
pakolliset kurssit
 valinnaiset kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus 4  1
Suomi toisena kielenä 4  1
Kielet:
A1-oppimäärä, englanti 8  4
B1-oppimäärä, ruotsi 6  2
Matematiikka 8  1
Uskonto (ev.lut) tai
elämänkatsomustieto
1  2
Yhteiskunnalliset ja
luonnontieteelliset aineet
 12
Historia
Yhteiskuntaoppi
Fysiikka
Kemia
Biologia
Maantieto
Yhteensä vähintään 44 kurssia