Filosofia

Aikuislukiossa opintojaksoja/kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkko-opetuksena. Verkossa opiskelun voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien opintokokonaisuuksien ajat näet lukujärjestyksestä. Pääsääntö on, että lähiopetuksena tarjotaan oppiaineen pakolliset opintokokonaisuudet, syventävät ja soveltavat opintokokonaisuudet suoritetaan verkko-opintoina.

 

Opintojakso 1,  Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)

Tutustutaan filosofiaan ja sen luonteeseen. Perehdytään oppiaineen peruskysymyksiin alkaen niiden syntyhistoriasta tuoden ne nykypäivään. Keskeisinä aiheina ovat todellisuus, tieto ja argumentaatio.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali FI1 – Johdatus filosofiseen ajatteluun (LOPS2021).

Kurssi 2,  Etiikka (FI2)

Perehdytään etiikan peruskäsitteistöön ja teorioihin. Hahmotellaan normatiivisia väitteitä sekä hyvän ja oikean argumentointia. Keskeisinä aiheina ovat teoriat hyvästä elämästä, yksilön moraalisista ratkaisuista ja ympäristöä koskevat eettiset kysymykset.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali FI2 – Etiikka (LOPS2016).

Kurssi 3,  Yhteiskuntafilosofia (FI3)

Tutustutaan yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin, suuntauksiin ja teorioihin. Perehdytään aiheen historiaan ja sovelletaan sitä nykypäivään. Kurssin keskeisiä aiheita ovat yksilön ja yhteiskunnan suhde, oikeudenmukaisuus, valtio ja politiikka.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali FI3 – Yhteiskuntafilosofia (LOPS2016).

Kurssi 4,  Tieto, tiede ja todellisuus (FI4)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat metafysiikan keskeiset kysymykset. Kurssilla pohditaan olemassaoloon ja todellisuuteen liittyviä teemoja. Tiedon luonne ja oikeuttaminen sekä tieteen olemus ovat kurssilla käsiteltyjä teemoja. Kurssilla paneudutaan myös tieteellisen tiedon ja tutkimuksen luonteeseen ja menetelmiin.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali FI4 – Tieto, tiede ja todellisuus (LOPS2016).