Biologia

Aikuislukiossa biologian kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet kurssitarjottimesta.

Kurssi 1, Elämä ja evoluutio (BI1)
Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen.
Oppikirja: Koralli BI1. Elämä ja Evoluutio. Otava.

Kurssi 2, Ekologia ja ympäristö (BI2)
Kurssilla perehdytään ekologian perusteisiin ja ekosysteemeihin sekä kestävään kehitykseen. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuus ja siihen kohdistuvat uhkat. Biologian 1. kurssi on suoritettava ennen 2. kurssia.
Oppikirja: Koralli BI2. Ekologia ja ympäristö. Otava.

Kurssi 3, Solu ja perinnöllisyys (BI3)
Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita.
Oppikirja: Koralli BI3. Solu ja perinnöllisyys. Otava.

Kurssi 4, Ihmisen biologia (BI4)
Perehdytään ihmisen elimistöjen rakenteisiin ja toimintaan sekä perimän muutosten ja ympäristön aiheuttamiin vaikutuksiin. keskeisiä aiheita ovat lisääntyminen ja muut elintoiminnot sekä elimiston puolustautuminen ulkoisia uhkia vastaan.
Oppikirja: Koralli BI4. Ihmisen biologia. Otava.

Kurssi 5, Biologian sovellukset (BI5)
Kurssilla syvennetään tietoa geenien toiminnasta ja geenitekniikasta sekä tutustutaan biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä sekä tarkastellaan biologisen tutkimuksen merkitykstä tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa.
Oppikirja: Koralli BI5. Biologian sovellukset. Otava

Kurssi 9, Kertauskurssi (BI8)

Kurssilla kerrataan biologian pakollisten ja syventävien kurssien keskeisiä aiheita sekä harjoitellaan sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten. Arviointi: suoritusmerkintä (S). Kertauskurssi järjestetään vain verkkokurssina.