Fysiikka

fysiikka

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät
oppikirjat.

Kurssi 1, Fysiikka luonnontieteenä
Tutustutaan fysiikkaan kokeellisena luonnontieteenä. Yleissivistykseen kuuluva kurssi.

Kurssi 2, Lämpö
Tarkastellaan lämpöenergiaa fysiikan kannalta, ja toisaalta energiaa ja yhteiskuntaa.
Tutustutaan aineen eri olomuotoihin ja niiden muutoksiin.

Kurssi 3, Sähkö
Tarkastellaan sähköisiä perusilmiöitä, niiden lainalaisuuksia sekä sähköturvallisuutta. Sähköstatiikkaan kuuluva kurssi.

Kurssi 4, Voima ja liike
Perehdytään liikeoppiin Newtonin lakien pohjalta. Säilymislait.

Kurssi 5, Jaksollinen liike ja aallot
Tutkitaan sekä värähdys- että aaltoliikettä äänen ominaisuuksien ja valon kulun avulla.

Kurssi 6, Sähkömagnetismi
Tutkitaan sähkömagneettisia ilmiöitä virtapiireissä sekä sähköenergian tuottamista, siirtämistä ja sähköistä viestintää.

Kurssi 7, Aine ja säteily
Perehdytään modernin fysiikan, kvanttimekaniikan peruskäsitteisiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin.