Meidän koulu

Savonlinnan aikuislukio on alueen ainoa aikuislukio, jossa opiskelee vuosittain yli 500 opiskelijaa.  Koulu aloitti toimintansa syksyllä 1978 nimellä Piispanmäen lukion iltalinja. Nykyisen nimensä koulu sai 1.8. 2003.

Aikuislukiossa voi suorittaa peruskoulu- ja lukiotutkinnon, ylioppilastutkinnon sekä yksittäisen aineen oppimäärän tai kurssin / kursseja.

Jokaisella opiskelijallamme on omat lähtökohtansa ja tavoitteensa. Tästä syystä Savonlinnan aikuislukio kehittää mahdollisimman joustavia ja monipuolisia opiskeluvaihtoehtoja, joista yksittäinen opiskelija voi valita itselleen sopivimmat.

Koulussa voi suorittaa peruskoulu- ja lukio-opintoja ilta- tai etäopiskeluna. Aikuislukion opetussuunnitelmaan kuuluvat englannin, espanjan, japanin, ruotsin, saksan sekä venäjän kielet sekä maahanmuuttajille tarkoitettu suomi toisena kielenä -opetus.

Opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Oppikirjoja voi lainata koulun kirjastosta.

 Joustavat opetusjärjestelyt

Joustavat opetusjärjestelyt helpottavat aikuisten opiskelijoiden valintoja erilaisissa elämäntilanteissa. Opettajat ovat aikuisopetuksen ammattilaisia, jotka pyrkivät opetuksessaan ottamaan huomioon erilaiset oppimisen hankaluudet.
Oppimiselle luodaan myönteinen ilmapiiri, jossa opiskelija tuntee oppimisen iloa, saa mahdollisuuksia etsiä ja löytää, kysyä ja kritisoida, ihmetellä ja oivaltaa. Tähän myös koulun opiskelijoiden erilaisuus ja koulun monikulttuurisuus luonnostaan ohjaavat. Aikuisen kokemukset ja kyky arvioida omaa ajatteluaan ja oppimistaan ovat opetuksessa erityinen voimavara.

Savonlinnan aikuislukio sai toimintaansa kuvaavan logon vuonna 2011

Mainostoimisto Hermon sunnittelemassa logossa Savonlinnan Aikuislukion jalokivet on keskeisessä osassa kivet, jotka liittyvät Savonlinnan symboliin, Olavinlinnaan, kivilinnaan joka hallitsee maisemaa. Lisäksi lukiomme sijaitsee komealla paikalla korkealla kalliolla, joka on ikään kuin aikuislukion kivijalka. Näin kotipaikkamme identiteetti ja tarina näkyvät logossamme. Lisäksi kivistä muodostuu katukiveys, polku tai väylä, joka vie eteenpäin.

Logon tunnus muodostaa S-kirjaimen erimallisista palasista, jotka  kuvaavat esimerkiksi opiskelijoitamme, joista jokainen on erilainen. Elementit ovat ikään kuin liikkeessä: kokoontumassa yhteen tai erkaantumassa toisistaan, ulospäin maailmalle.

Värimaailmassa vahvimpana esiin nousee mustan lisäksi sininen, joka viittaa Saimaan vesistöön. Lisäksi värit viestivät nuorekkuudesta, raikkaudesta ja erilaisista opiskelumahdollisuuksista. Nuorten aikuisten elävyys ja into opiskella näkyvät väreissä.