Arvosanojen korottaminen

Päättötodistuksen arvosanojen korottaminen

Peruskoulu

Oppiaine kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus  ÄI01
A-kieli en 7-8 (=ENA0)
B1-kieli ru 5-6 (=RUB0)
Matematiikka MAB2
Uskonto/elämänkatsomustieto UE1/ET1
Historia ja yhteiskuntaoppi 1 lukion historian kursseista ja yhteiskuntaoppi
Fysiikka FY1
Kemia KE1
Biologia bi3
Maantieto GE1