Lukiokurssit

Oppiaine tai aineryhmä

Kieli- ja kommunikaatio-opinnot

Pakolliset kurssit  Syventävät valtakunn. kurssit Syventävät koulukoht. kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus
– suomen kieli ja kirjallisuus 5 2
– suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 5 2
A-kieli
-englanti 6 2 4
– venäjä 6 2
B1-kieli
B1, ruotsi  5 2 2
B3, espanja, japani, ruotsi, saksa, venäjä 8
Matematiikka
Yhteinen opintokokonaisuus 1
 -pitkä oppimäärä 9 3
 -lyhyt oppimäärä 5 2
 -fysiikka 1-2  5
– kemia 1-2 3
– biologia 1-2 2  1
– maantiede 1-2 2  1
Humanistisyhteiskunnalliset ja katsomukselliset opinnot 6 7
– uskonto/elämänkatsomustieto 1 5  1 (UE)
– historia 2 4  1
– yhteiskuntaoppi  2 2  1
– filosofia 1  3
– psykologia  5  1
Teemaopinnot  1

lukio-opintoihin orientoituminen

Alle 18-vuotiailta vaadittavat kurssit
liikunta
– musiikki/kuvataide
– terveystieto

Yhteensä vähintään 44 kurssia
alle 18-v. 48 kurssia

 

4
1
2
1

 

12

 

 

 

 

 

 

1