Lukioarvosanojen korottaminen

Oppiaine kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus                        kaksi väliltä 2-5
A1-kieli EN                                           ENA4 tai ENA5 sekä ENA6
B1-kieli RU                                           RUB3 tai RUB4 sekä RUB5
Matematiikka:
lyhyt                                                      MAB2 ja MAB3 + 1 kurssi väliltä 4-6
pitkä                                                      neljä väliltä 4-10
Uskonto /elämänkatsomustieto            vähintään puolet suoritetuista
Historia ja yhteiskuntaoppi                       -”-
Filosofia                                                     -”-
Fysiikka                                                      -”-
Kemia                                                         -”-
Biologia                                                      -”-
Maantiede                                                  -”-
B3-kieli                                                       -”-
Psykologia                                                  -”-
Terveystieto                                                -”-