Maahanmuuttajat

Savonlinnan aikuislukiossa järjestetään maahanmuuttajille erityisesti suomen kielen opetusta. Suomen kielen kursseja on eritasoisia (alkeiskursseja, peruskursseja ja vaativampia jatkokursseja), ja joka syksy opiskelijoille pidetään taitotasotesti, jonka perusteella opiskelijat jaetaan omaa tasoaan vastaaviin ryhmiin. Katso tarkemmin suomen kielen kursseista kohdasta suomen kielen kurssit  ja suomen kielen kurssit 2018 – 2019.

Suomen kielen kurssien lisäksi maahanmuutajille järjestetään muun muassa englannin, ruotsin ja matematiikan kursseja.

Lukioon tähtääville maahanmuuttajille aikuislukiossa järjestetään lukioon valmistavaa opetusta (LUVA).

Maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat suomalaisen perusopetuksen päättötodistuksen, tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), johon kootaan kursseja opiskelijan tarpeen, pohjatietojen ja jatkosuunnitelmien mukaan. Lue tarkemmin maahanmuuttajien perusopetuksesta kohdasta maahanmuuttajien perusopetus.