B3-japani

Aikuislukiossa japanin kursseja voi suorittaa  verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet kurssitarjottimesta.

Kurssi 1 – Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (JPB31)

Kurssilla ei vaadita aikaisempia opintoja. Tutustutaan Japaniin ja japanilaisiin tapoihin. Opitaan esittäytyminen, tervehtiminen, olla-verbin eri muodot, adjektiiveja ja numeroita, sekä rakennetaan peruslauseita.
Kirjoitusmerkkien opiskelussa keskitytään hiraganaan ja tutustutaan alustavasti katakanaan. Harjoitellaan ääntämistä tavuja lukemalla.
Oppikirja: Takako Karppinen, Japanin kielen alkeet (kappaleet 1-6)

Kurssi  2 – Matkalla maailmassa (JPB32)

Opiskellaan paikan ilmaisutapoja, esineiden laskemista, verbejä, ajan ilmaisutapoja, kellonaikoja ja päivämääriä. Lisäksi rakennetaan lauseita sekä tuotetaan lyhyitä tekstejä ja esitetään kysymyksiä. Merkkien opiskelussa harjoitellaan hiraganan lisäksi katakanaa. Tutustutaan myös kanji-merkkeihin.
Oppikirja: Takako Karppinen, Japanin kielen alkeet (kappaleet 7-11)

Kurssi  3  – Elämän tärkeitä asioita (JPB33)

Tällä kurssilla opiskellaan kielto-, ehdotus-, arvelu- ja toivotusmuotoja, sekä rakennetaan tekstiä. Vahvistamme hiraganaa ja katakanaa, ja lisäksi aloitetaan säännöllinen kanji-merkkien harjoittelu.
Oppikirja: Takako Karppinen, Japanin kielen alkeet (kappaleet 12-16)

Kurssi 4 – Kulttuurikohtaamisia (JPB34 )

Kurssilla opiskellaan kesto-, pyyntö- ja lupailmaisuja. Lisäksi käydään läpi adjektiivin komparatiivi ja superlatiivi, sekä adverbi. Partisiipista käsitellään preesens-muotoa ja menneitä aikamuotoja. Kieliopin opiskelun ohessa harjoitellaan jokaisessa kappaleessa kanji-merkkejä ja rakennetaan lyhyitä tekstejä. Ääniohjelman avulla kehitetään kuullun ymmärtämistä ja ääntämistä sujuvammaksi.
Oppikirja:  Takako Karppinen, Japanin kielen alkeet ( kappaleet 17- 21)