Muut aineet

Mikäli sinun on suoritettava lukiokursseja muista oppiaineista, käänny apulaisrehtorin tai opinto-ohjaajan puoleen.  Käytännössä nämä ovat taito- ja taideaineita eli kuvataide, musiikki ja liikunta.