Hyvää kesää!

Apulaisrehtorin tervehdys

Mennyt lukuvuosi on varmaankin ollut normaalimpi kuin muutama edeltänyt. Normaali tietenkin on muuttunut: koulussa kasvomaskien takaa ei ole näkynyt kuin puolet kasvoista ja puhe on muuttunut vaimeammaksi. Pikkuisenkaan kipeänä ei enää tulla kouluun, kättelyt ovat jääneet pois, halata ei uskalleta ja ovet avataan kuka minkäkinlaisella tyylillä. Jos nämä pienet asiat unohdetaan, niin varsin tavallinen kouluvuosi on ohi.

Uusia ylioppilaita lakitettiin tänä vuonna yhteensä 10, syksyllä 3 ja keväällä 7. Koulumme opiskelijamäärä oli kuluneena lukuvuonna seuraava: tutkintotavoitteisia opiskelijoita oli 42, aineopiskelijoita puolestaan 258. Opiskelijoita oli kaikkiaan 42 muusta oppilaitoksesta. Tarkemmaksi ja automaattisemmaksi muuttunut opintojen kirjaaminen Koski-tietovarantoon selittää opiskelijamäärän muutoksia. Silmämääräisesti opiskelijamäärät näyttävät aika lailla samanlaisilta kuin aiempinakin vuosina.

Tänäkin vuonna Savonlinnan aikuislukion opettajat opettivat ammattiopisto Samiedussa lukio-opintojen perustavanlaatuisia aineita. Ahkerat opettajat aloittivat opetustyönsä reilusti ennen aikuislukion oman lukukauden alkua. Opettajille tämä merkitsi ripeitä siirtymiä ja asioista huolehtimista useassa paikassa. Myös ensi lukuvuonna Savonlinnan aikuislukion opettajat ovat tarjoamassa samaa opetusta lähes samalla kaavalla. Yhteistyö on sujunut Samiedun kanssa kerrassaan hienosti.

Menneenä lukuvuonna Savonlinnan aikuislukion opettajat opettivat jälleen myös kaupungin muissa lukioissa. Aikuislukion opettajia voi hyvällä syyllä kiittää suuresti joustosta – harvoin on pyynnöistä kieltäydytty, vaikka sen seurauksena työpäivät ovatkin saattaneet venyä päiväopetuksen myötä turhan pitkiksi. Samaten aikuislukion koulusihteerin työt ovat lisääntyneet Savonlinnan lyseon lukion joidenkin toimistotöiden muodossa.

Kuluneen lukuvuoden yksi suurimpia ponnistuksia oli uuden opetussuunnitelman käyttöönotto. Päällekkäisyys kahden yhtäaikaisen opetussuunnitelman kanssa on hetkittäin aiheuttanut hämmennystä. Puhumme välillä opintojaksoista, välillä moduleista ja toisinaan unohdamme, ettei kursseista saisi enää puhua. Kaikesta huolimatta opiskelijat ovat saaneet suorituksia opinnoistaan ja opettajatkin ovat pääosin tienneet, mitä opettaa. Päällekkäisyys jatkuu vielä hetken, ja pidempään opintojaan suorittavilla luultavasti vielä senkin jälkeen.

Kuten aikaisempinakin vuosina, Savonlinnan aikuislukio on ollut aktiivinen kurssien tarjoaja Isoverstaassa. Uusi opetussuunnitelma työllistää tässäkin: vanhojen kurssien muuttaminen uusiksi opintojaksoiksi jatkuu vielä.

Tulevana lukuvuonna alkaa valtakunnallisesti uusi tutkintoon valmistava -koulutus, eli TUVA-koulutus. Savonlinnan aikuislukion tarjoaa tätä opetusta. Olemme samalla viivalla kuin muutkin oppilaitokset, eli aivan uuden edessä. Yhteistyötä on kuitenkin tehty muidenkin oppilaitosten kanssa ja opetus hakee muotoaan. Olen kuitenkin varma, että hyvä tästäkin tulee.

On siis kiitosten aika. Haluan kiittää ahkeria opiskelijoita ja yhtä ahkeraa Savonlinnan aikuislukion henkilökuntaa. Olette tehneet hienoa työtä. Jotta jaksamme jatkaa ensi lukuvuonnakin yhtä hyvää työtä, toivon kaikkien viettävän virkistävän ja voimaannuttavan kesäloman.

Apulaisrehtori

Jani Repo