Kiinnostus vieraisiin kulttuureihin, uudet työelämämahdollisuudet ja matkailu innostavat kielikursseille

Satu Sinnemäki (vas.), Anna-Kristiina Mikkonen ja Sonja Sinnemäki opiskelevat aikuislukiossa venäjää Suvi Salmenkiven johdolla.

Englantia, ruotsia, ranskaa, saksaa, venäjää ja espanjaa, luettelevat Sonja ja Satu Sinnemäki, kun kysyn heiltä, mitä kieliä he lukiossa opiskelevat. Sonja ja Satu kuuluvat siihen harvinaiseen joukkoon, jotka pakollisten kieliopintojen lisäksi jaksavat ahertaa useiden vapaavalintaisten kielten parissa.

– Opiskelemme kieliä harrastusmielessä, koska kielet kiinnostavat. Parasta on, että pystyy ymmärtämään erikielisiä ihmisiä, lukemaan vieraskielisiä kirjoja ja katsomaan elokuvia. Kielten opiskelu syventää myös tietämystä maan kulttuurista, ja matkaillessa on mukavaa osata maan kieltä, lyseossa ja aikuislukiossa opiskelevat Sonja ja Satu kertovat.

Samaa mieltä on myös Savonlinnan aikuislukiossa venäjää opiskeleva Anna-Kristiina Mikkonen. Anna-Kristiina aloitti venäjän kielen opinnot, sillä hän halusi oppia kyrilliset aakkoset, mutta koska kyrillisten aakkosten oppimiseen ei kulunut kuin viikko ja kieli tuntui monipuoliselta, Anna-Kristiina päätti jatkaa opintojaan.

– Meillä on aikuislukiossa hyvä ryhmä, joka yhdessä tekee ja tahkoaa opintoja kannustaen toisiaan. Moni meistä aikookin kirjoittaa venäjän ylioppilaskirjoituksissa suoritettuaan kaikki kurssit.

”Monipuolinen kielitaito on aina kannattavaa osaamista,
joka voi mahdollistaa hienoja tilaisuuksia.

Anna-Kristiina kertoo opiskelevansa venäjää, koska pitää venäjän osaamista tärkeänä – erityisesti täällä Itä-Suomessa.

Jo kyrillisten aakkosten osaaminen helpottaa asiointia Venäjällä, ja jos osaa lisäksi kohteliaisuusfraaseja, palvelukin on parempaa. Anna-Kristiina Mikkonen vielä painottaa, että monipuolinen kielitaito on aina kannattavaa osaamista, joka voi mahdollistaa hienoja tilaisuuksia.

Vieraan kielen osaaminen on etu työtä hakiessa

Vaikka moni aikuislukion opiskelijoista kertoo opiskelevansa kieliä ”harrastusmielessä”, yhä useampi opiskelija nykypäivänä tarvitsee kieltä työelämää varten. Tämän on huomannut myös Savonlinnan aikuislukion venäjän opettaja Suvi Salmenkivi.

– Savonlinnassa venäjän kielen osaaminen on etu työtä hakiessa, sillä venäjän kieltä tarvitaan mitä erilaisimmissa ammateissa ja yrityksissä. Vaikka rajat ovat nyt tavalliselta matkailulta suljetut, on Savonlinnassa ja Itä-Suomessa yleensäkin paljon venäjää äidinkielenään puhuvia ja matkailu elpynee, kunhan selvitään tästä koettelemuksesta, Suvi Salmenkivi toteaa.

Aikuislukiossa venäjän kieltä opiskeleva Jouko Tanskanen on yksi niistä opiskelijoista, jotka toteavat tarvitsevansa venäjän kieltä työssään.

– Olen tarvinnut venäjän taitoja työelämässä, koska minulla on ollut venäläisiä asiakkaita. Lisäksi Venäjän rajan läheisyys on ollut suurena kannustimena venäjän kielen opiskeluun. On ollut suuri hyöty kielitaidosta, kun on voinut rajan molemmin puolin kommunikoida venäläisten kanssa heidän äidinkielellään, Jouko kertoo.

Vaikka vieraan kielen opiskelu työn ohessa saattaa tuntua työläältä, on opiskelu usein hyvää vastapainoa työlle. Näin kokee ylioppilastutkintoon tähtäävä Leena Pirhonen, joka opiskelee aikuislukiossa sairaanhoitajan työn ohella.

– Vaikka välillä opiskelun ja kolmevuorotyön yhteensovittaminen on haastavaa, koen, että opiskelu on tuonut mukavasti vastapainoa työhöni ja jaksan nyt työssäkin paremmin. Lisäksi aikatauluihin on tarvittaessa löytynyt joustoa niin koulun kuin työantajankin puolelta.

Leena opiskelee kielistä englantia ja ruotsia ja pitää kielten opiskelua aikuislukiossa palkitsevana, monipuolisena ja kannustavana.

– Pienissä ryhmissä ja mukavassa ilmapiirissä opiskelu on ollut mielekästä, kielitaito on kehittynyt ja olen oppinut paljon uutta.

Juttu on julkaistu alun perin Savonmaassa 15.12.2021