Etäopetus jatkuu

Hallitus on tiedottanut 5.5.20, että poikkeusolot jatkuvat Suomessa. Samalla se linjasi neuvottelussaan erinäisten rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta.

Hallituksen linjauksen mukaisesti lukioiden tiloja voidaan käyttää opetukseen 14.5. alkaen ottaen huomioon tartuntalain mukaiset toimenpiteet. Tämän mukaan lähiopetukseen voitaisiin siirtyä hallitusti ja porrastetusti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun.

Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti Savonlinnan lukioissa jatketaan etäopetusta 30.5.2020 saakka.

Ylioppilas- eikä lukuvuodenpäättäjäisjuhlia järjestetä, koska edelleen on voimassa kokoontumisrajoitus, jonka mukaan yli 10 henkilön tilaisuuksia ei saa järjestää.

Korvaavaa ylioppilasjuhla tullaan järjestämään lauantaina 29.8. mikäli yleinen tilanne sen sallii. Toinen vaihtoehtopäivä juhlallisuuden järjestämiseen on syksyn ylioppilasjuhla 4.12.2020. Koulut informoivat asiasta opiskelijoita ja huoltajia tarkemmin.