Muutos kemian kirjoihin

Kemian kirjasarja vaihtuu kesken vuoden, eli 3. jaksosta lähtien kemiassa käytetään kirjaa Mooli (Otava). Tämä muutos vaikuttaa vain lähiopetukseen.

Jos sinulla on etukäteen ostettu vanha kirja (Kemia 1-3, Sanoma Pro), ota yhteyttä Heli Silvennoiseen ja voitte sopia materiaalien käytöstä.